วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

บทที่3การติดตั้งโปรเเกรม

จากรูป ดับเบิ้นคลิก

จากรูปคลิกที่ok

จากรูปคลิกที่nextจากรูป คลิกi agree


จากรูป คลิกnext
จากรูปคลิกที่install
จากรูปคลิกyes
วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2555

บทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์ www.pixisnap.com/
งานโมเสก (ภาษาอังกฤษ: Mosaic) เป็นศิลปะการตกแต่งด้วยชิ้นแก้ว, หิน, หรือกระเบื้องชิ้นเล็กๆ ซึ่งใช้เป็นการตกแต่งภายในเช่นภายในมหาวิหาร การตกแต่งลวดลายหรือ
ภาพทำจากชิ้นกระเบื้องหรือเศษจากเครื่องปั้นดินเผาที่เรียกว่า “tesserae” หรือ กระจกสี หรือแก้วใสเคลือบด้วยโลหะข้างหลัง
แต่ในที่นี้เราจะนำรูปหลายๆ รูป อาจจะเป็นรูปของเราเอง หรือรูปอื่น ๆ ที่ website มีไว้ให้บริการก็ได้เอามาต่อเรียงกันจนมองเป็นเป็นรูปขนาดใหญ่หนึ่งรูป ซึ่งทั้งหมดนี้ตัว website จะเป็นตัวจัดการทั้งหมดให้เองเรามีหน้าที่แค่ Upload ภาพที่เราต้องการให้เป็นภาพหลักของเราเท่านั้น แล้วทำตามขั้นตอนของ website อีกนิดหน่อยก็จะได้รูปภาพโมเสกที่เราต้องการแล้ว
ผลงานที่ได้ออกมานั้นถือได้ว่าดูง่าย สบายตา กว่าหลาย ๆ website หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันนี้ 1. เข้าไปที่เว็ปไซต์ www.pixisnap.com/บทที่2วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

จากเว็บไซต์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

บทที่ 1

                  ข้าพเจ้าด.ช.อนุรักษ์    ใสสด   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2/10  เลขที่18    โรงถาวรานุกูล
อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
กำลังศึกษาทฤษฎีความรู้(Theory of knowlage :  TOK)มีประเด็นความรู้ที่สนใจคือ
โปรแกรม foto-mosaik 6.6  ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ จึงตั้งประเด็นศึกษาว่า
"จะใช้ foto-mosaik 6.6 สร้างไฟล์ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ ได้อย่าง?
             การศึกษาหาความรู้โดยละเอียดได้กระทำดังนี้
1.จากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ http://mitdownload.com/graphic-software/803-foto-mosaik-6-6/
2.จากเว็บไซต์

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้FoTo-Mosaik 6.6

ข้าพเจ้าจะใช้FoTo-Mosaik 6.6ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ ได้อย่างไร ?