วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปัญหาการใช้FoTo-Mosaik 6.6

ข้าพเจ้าจะใช้FoTo-Mosaik 6.6ทำให้เราสร้างภาพโมเสคจากภาพที่เราต้องการ ได้อย่างไร ?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น